ข้อความประจำหมวดหมู่

ต่างหูผู้ชาย,ต่างหูผู้หญิง,จิวหูแบบห่วง สินค้าหมวดนี้ขายเป็น ต่อคู่ จ้า

 


รายการสินค้า

RSS
รายการสินค้า  > C จิวหูแบบห่วง,ต่างหูแบบห่วง
 • CC211
  จิวหูแบบห่วง ต่างหูห่วง สแตนเลสแท้ k-pop style งานพรีเมี่ยม ก้าน 1 มิล สำหรับใส่รูหูปกติ งานนำเข้าล่าสุด จาก เกาหลี
  219.00 ฿
 • CC210
  จิวหูแบบห่วง ต่างหูห่วง สแตนเลสแท้ k-pop style งานพรีเมี่ยม ก้าน 1 มิล สำหรับใส่รูหูปกติ งานนำเข้าล่าสุด จาก เกาหลี
  219.00 ฿
 • CC209
  จิวหูแบบห่วง ต่างหูห่วง สแตนเลสแท้ k-pop style งานพรีเมี่ยม ก้าน 1 มิล สำหรับใส่รูหูปกติ งานนำเข้าล่าสุด จาก เกาหลี คู่ละ199.00
  199.00 ฿
 • CC207
  จิวหูแบบห่วง ต่างหูห่วง สแตนเลสแท้ k-pop style งานพรีเมี่ยม การเขนฉลุก้าน 1 มิล สำหรับใส่รูหูปกติ งานนำเข้าล่าสุด จาก เกาหลี คู่ละ199.00
  219.00 ฿
 • CC206
  จิวหูแบบห่วง ต่างหูห่วง สแตนเลสแท้ k-pop style งานพรีเมี่ยม การเขนฉลุก้าน 1 มิล สำหรับใส่รูหูปกติ งานนำเข้าล่าสุด จาก เกาหลี คู่ละ199.00
  199.00 ฿
 • CC205
  จิวหูแบบห่วง ต่างหูห่วง สแตนเลสแท้ k-pop style งานพรีเมี่ยม การเขนฉลุก้าน 1 มิล สำหรับใส่รูหูปกติ งานนำเข้าล่าสุด จาก เกาหลี คู่ละ199.00
  219.00 ฿
 • CC204
  จิวหูแบบห่วง ต่างหูห่วง สแตนเลสแท้ k-pop style งานพรีเมี่ยม การเขนฉลุก้าน 1 มิล สำหรับใส่รูหูปกติ งานนำเข้าล่าสุด จาก เกาหลี คู่ละ199.00
  219.00 ฿
 • CC203
  จิวหูแบบห่วง ต่างหูห่วง สแตนเลสแท้ k-pop style งานพรีเมี่ยม การเขนฉลุก้าน 1 มิล สำหรับใส่รูหูปกติ งานนำเข้าล่าสุด จาก เกาหลี คู่ละ199.00
  249.00 ฿
 • CC202
  จิวหูแบบห่วง ต่างหูห่วง สแตนเลสแท้ k-pop style งานพรีเมี่ยม การเขนฉลุก้าน 1 มิล สำหรับใส่รูหูปกติ งานนำเข้าล่าสุด จาก เกาหลี คู่ละ199.00
  219.00 ฿
 • CC201
  จิวหูแบบห่วง ต่างหูห่วง สแตนเลสแท้ k-pop style งานพรีเมี่ยม การเขนฉลุก้าน 1 มิล สำหรับใส่รูหูปกติ งานนำเข้าล่าสุด จาก เกาหลี คู่ละ199.00
  199.00 ฿
 • CC200
  จิวหูแบบห่วง ต่างหูห่วง สแตนเลสแท้ k-pop style งานพรีเมี่ยม ก้าน 1 มิล สำหรับใส่รูหูปกติ งานนำเข้าล่าสุด จาก เกาหลี
  199.00 ฿
 • CC199
  จิวหูแบบห่วง ต่างหูห่วง สแตนเลสแท้ k-pop style งานพรีเมี่ยม ก้าน 1 มิล สำหรับใส่รูหูปกติ งานนำเข้าล่าสุด จาก เกาหลี
  199.00 ฿
 • CC198
  จิวหูแบบห่วง ต่างหูห่วง สแตนเลสแท้ k-pop style งานพรีเมี่ยม ก้าน 1 มิล สำหรับใส่รูหูปกติ งานนำเข้าล่าสุด จาก เกาหลี
  199.00 ฿
 • CC197
  จิวหูแบบห่วง ต่างหูห่วง สแตนเลสแท้ k-pop style งานพรีเมี่ยม ก้าน 1 มิล สำหรับใส่รูหูปกติ งานนำเข้าล่าสุด จาก เกาหลี
  219.00 ฿
 • CC196
  จิวหูแบบห่วง ต่างหูห่วง สแตนเลสแท้ หน้า4มิล ขนาดความกว้างของวง9มิล k-pop style งานพรีเมี่ยม ก้าน 1 มิล สำหรับใส่รูหูปกติ งานนำเข้าล่าสุด จาก เกาหลี
  219.00 ฿
 • CC195
  จิวหูแบบห่วง ต่างหูห่วง สแตนเลสแท้ หน้า4มิล ขนาดความกว้างของวง9มิล k-pop style งานพรีเมี่ยม ก้าน 1 มิล สำหรับใส่รูหูปกติ งานนำเข้าล่าสุด จาก เกาหลี
  219.00 ฿
 • CC194
  จิวหูแบบห่วง ต่างหูห่วง สแตนเลสแท้ หน้า4มิล ขนาดความกว้างของวง9มิล k-pop style งานพรีเมี่ยม ก้าน 1 มิล สำหรับใส่รูหูปกติ งานนำเข้าล่าสุด จาก เกาหลี
  219.00 ฿
 • CC193
  จิวหูแบบห่วง ต่างหูห่วง สแตนเลสแท้ หน้า4มิล ขนาดความกว้างของวง9มิล k-pop style งานพรีเมี่ยม ก้าน 1 มิล สำหรับใส่รูหูปกติ งานนำเข้าล่าสุด จาก เกาหลี
  219.00 ฿
 • CC192
  จิวหูแบบห่วง กางเขน ต่างหูแบบ Unisex แนว k-pop ใส่ได้ ชาย และ หญิง สแตนเลสแท้ ก้านใส่รูหูปกติ 1.2 mm งานนำเข้าล่าสุด จาก เกาหลี งานพรีเมี่ยม
  219.00 ฿
 • CC191
  จิวหูแบบห่วง ตัวล๊อค สแตนเลสแท้ mix-style อย่างละด้าน แนว มาก ๆ หน้า 4 mm ขนาดวง 9 mm ก้าน 1 mm งานนำเข้าจากเกาหลี
  199.00 ฿
 • CC190
  จิวหูแบบห่วง ตัวล๊อค สแตนเลสแท้ แนว มาก ๆ หน้า 4 mm ขนาดวง 9 mm ก้าน 1 mm งานนำเข้าจากเกาหลี
  199.00 ฿
 • CC189
  จิวหูแบบห่วง ตัวล๊อค สแตนเลสแท้ mix-style อย่างละด้าน แนว มาก ๆ หน้า 4 mm ขนาดวง 9 mm ก้าน 1 mm งานนำเข้าจากเกาหลี
  199.00 ฿
 • CC188
  จิวหู ต่างหูแบบ Unisex ใส่ได้ ชาย และ หญิง สแตนเลสแท้ หน้า4มิล วงกว้าง9มิล ก้านใส่รูหูปกติ 1.2 mm งานเกาหลี งานพรีเมี่ยม
  199.00 ฿
 • CC186
  จิวหู ต่างหูแบบ Unisex ใส่ได้ ชาย และ หญิง สแตนเลสแท้ หน้า4มิล วงกว้าง9มิล มีร่องตรงกลาง ประดับคริสตัล ก้านใส่รูหูปกติ 1.2 mm งานเกาหลี
  199.00 ฿
 • CC185
  จิวหูแบบห่วง กางเขน ต่างหูแบบ Unisex แนว k-pop ใส่ได้ ชาย และ หญิง สแตนเลสแท้ ก้านใส่รูหูปกติ 1.2 mm งานนำเข้าล่าสุด จาก เกาหลี งานพรีเมี่ยม
  219.00 ฿
 • CC184
  จิวหูแบบห่วง กางเขน ต่างหูแบบ Unisex แนว k-pop ใส่ได้ ชาย และ หญิง สแตนเลสแท้ ก้านใส่รูหูปกติ 1.2 mm งานนำเข้าล่าสุด จาก เกาหลี งานพรีเมี่ยม
  219.00 ฿
 • CC183
  จิวหูแบบห่วง ต่างหูแบบ Unisex ประดับคริสตัล สแตนเลสแท้ หน้า4มิล วงกว้าง9มิล ก้านปกติ 1.2 mm งาน พรีเมี่ยม นำเข้าล่าสุด จาก เกาหลี
  180.00 ฿
 • CC182
  จิวหูแบบห่วง กางเขน ต่างหูแบบ Unisex แนว k-pop ใส่ได้ ชาย และ หญิง สแตนเลสแท้ ก้านใส่รูหูปกติ 1.2 mm งานนำเข้าล่าสุด จาก เกาหลี งานพรีเมี่ยม
  199.00 ฿
 • CC181
  จิวหูแบบห่วง กางเขน ต่างหูแบบ Unisex ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง13มิล สแตนเลสแท้ หน้าเงา ก้านปกติ 1.2 mm งานนำเข้าล่าสุด จาก เกาหลี คู่ละ149บาท
  149.00 ฿
 • CC180
  จิวหูแบบห่วง กางเขน ต่างหูแบบ Unisex ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง13มิล สแตนเลสแท้ หน้าเงา ก้านปกติ 1.2 mm งานนำเข้าล่าสุด จาก เกาหลี คู่ละ149บาท
  149.00 ฿
 • CC179
  จิวหูแบบห่วง กางเขน ต่างหูแบบ Unisex ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง13มิล สแตนเลสแท้ หน้าเงา ก้านปกติ 1.2 mm งานนำเข้าล่าสุด จาก เกาหลี คู่ละ149บาท
  149.00 ฿
 • CC178
  จิวหูแบบห่วง ต่างหูแบบ Unisex หน้า2.5มิล สแตนเลสแท้ หน้าเงา ก้านปกติ 1.2 mm งาน พรีเมี่ยม นำเข้าล่าสุด จาก เกาหลี คู่ละ199บาท
  199.00 ฿
 • CC177
  จิวหูแบบห่วง กางเขน ต่างหูแบบ Unisex แนว k-pop ใส่ได้ ชาย และ หญิง สแตนเลสแท้ ก้านใส่รูหูปกติ 1.2 mm งานนำเข้าล่าสุด จาก เกาหลี งานพรีเมี่ยม
  219.00 ฿
 • CC176
  จิวหูแบบห่วง กางเขน ต่างหูแบบ Unisex แนว k-pop ใส่ได้ ชาย และ หญิง สแตนเลสแท้ ก้านใส่รูหูปกติ 1.2 mm งานนำเข้าล่าสุด จาก เกาหลี งานพรีเมี่ยม
  219.00 ฿
 • CC175
  จิวหูแบบห่วง กางเขน ต่างหูแบบ Unisex หน้า9มิล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง13มิล สแตนเลสแท้ หน้าเงา ก้านปกติ 1.2 mm งานนำเข้าล่าสุด จาก เกาหลี
  199.00 ฿
 • CC174
  จิวหูแบบห่วง กางเขน ต่างหูแบบ Unisex หน้า9มิล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง13มิล สแตนเลสแท้ หน้าเงา ก้านปกติ 1.2 mm งานนำเข้าล่าสุด จาก เกาหลี
  199.00 ฿
 • CC173
  จิวหูแบบห่วง กางเขน ต่างหูแบบ Unisex แนว k-pop ใส่ได้ ชาย และ หญิง สแตนเลสแท้ ก้านใส่รูหูปกติ 1.2 mm งานนำเข้าล่าสุด จาก เกาหลี งานพรีเมี่ยม
  199.00 ฿
 • CC172
  จิวหูแบบห่วง ต่างหูแบบ Unisex แนว k-pop ใส่ได้ ชาย และ หญิง สแตนเลสแท้ ก้านใส่รูหูปกติ 1.2 mm งานนำเข้าล่าสุด จาก เกาหลี งานพรีเมี่ยม คู่ละ180บาท
  180.00 ฿
 • CC171
  จิวหูแบบห่วง ใบไม้ ต่างหูแบบ Unisex แนว k-pop ใส่ได้ ชาย และ หญิง สแตนเลสแท้ ก้านใส่รูหูปกติ 1.2 mm งานนำเข้าล่าสุด จาก เกาหลี งานพรีเมี่ยม
  199.00 ฿
 • CC170
  จิวหูแบบห่วง ปีกนก ต่างหูแบบ Unisex แนว k-pop ใส่ได้ ชาย และ หญิง สแตนเลสแท้ ก้านใส่รูหูปกติ 1.2 mm งานนำเข้าล่าสุด จาก เกาหลี งานพรีเมี่ยม
  199.00 ฿
 • CC169
  จิวหู ต่างหูแบบ Unisex แนว k-pop ใส่ได้ ชาย และ หญิง สแตนเลสแท้ ก้านใส่รูหูปกติ 1.2 mm งานนำเข้าล่าสุด จาก เกาหลี งานพรีเมี่ยม
  199.00 ฿
 • CC168
  จิวหูแบบห่วง ตัวล๊อค สแตนเลส แนว Rock ใส่แล้วเท่มาก หน้า 2.5 mm ขนาดความกว้างของวง 18 mm. ก้าน 1 mm งาน นำเข้า จาก เกาหลี คู่ละ199.00 ฿
  199.00 ฿
 • CC167
  จิวหูแบบห่วง ตัวล๊อค สแตนเลส แนว Rock ใส่แล้วเท่มาก หน้า 2.5 mm ขนาดความกว้างของวง 18 mm. ก้าน 1 mm งาน นำเข้า จาก เกาหลี คู่ละ199.00 ฿
  199.00 ฿
 • CC166
  ืจิวหูแบบห่วง ตัวล๊อค สแตนเลส ของจริงสวยงามมาก หน้า 4 mm ขนาดความกว้างของวง 9 mm. ก้าน 1 mm งาน นำเข้า จาก เกาหลี
  180.00 ฿
 • CC165
  ืจิวหูแบบห่วง ตัวล๊อค สแตนเลส ของจริงสวยงามมาก หน้า 4 mm ขนาดความกว้างของวง 9 mm. ก้าน 1 mm งาน นำเข้า จาก เกาหลี
  180.00 ฿
 • CC164
  จิวหู ต่างหูแบบ Unisex แนว k-pop ใส่ได้ ชาย และ หญิง สแตนเลสแท้ ก้านใส่รูหูปกติ 1.2 mm งานนำเข้าล่าสุด จาก เกาหลี งานพรีเมี่ยม
  199.00 ฿
 • CC162
  จิวหู ต่างหูแบบ Unisex แนว k-pop ใส่ได้ ชาย และ หญิง สแตนเลสแท้ ก้านใส่รูหูปกติ 1.2 mm งานนำเข้าล่าสุด จาก เกาหลี งานพรีเมี่ยม
  199.00 ฿
 • CC161
  จิวหู ต่างหูแบบ Unisex แนว k-pop ใส่ได้ ชาย และ หญิง สแตนเลสแท้ ก้านใส่รูหูปกติ 1.2 mm งานนำเข้าล่าสุด จาก เกาหลี งานพรีเมี่ยม
  199.00 ฿
 • CC160
  จิวหู ต่างหูแบบ Unisex แนว k-pop ใส่ได้ ชาย และ หญิง สแตนเลสแท้ ก้านใส่รูหูปกติ 1.2 mm งานนำเข้าล่าสุด จาก เกาหลี งานพรีเมี่ยม
  199.00 ฿
 • CC159
  จิวหู ต่างหูแบบ Unisex แนว k-pop ใส่ได้ ชาย และ หญิง สแตนเลสแท้ ก้านใส่รูหูปกติ 1.2 mm งานนำเข้าล่าสุด จาก เกาหลี งานพรีเมี่ยม
  199.00 ฿